Nyheter

2021-09-17 15:00:00

Hej!
Äntligen ska arbetena påbörjas som från början skulle varit klara redan när husen stod färdiga, gällande allmän platsmark längsmed Ebbe Lieberathsgatan.

 

Arbetena omfattar östra delen av Ebbe Lieberathsgatan där det ska göras nya parkeringsfickor, nya gångstråk, ny belysning, planteringsgropar (för kommande träd) samt ny stenbeläggning. Detta kommer vara i samma stuk som övriga delar av närliggande området. Även gatan kommer att justeras, fräsas och få en ny toppbeläggning.

 

Arbetena kommer att starta i slutet av vecka 39 eller början av vecka 40 av Trafikkontoret Göteborg och deras upphandlade entreprenör Veako. Arbetena beräknas pågå under 6 veckor.

 

Under byggtiden innebär detta störningar för framkomligheten då gatan kommer att enkelriktas. Tillgängligheten för er boende avseende entréer, garagenedfart, miljörum m.m ska säkras även om det i korta perioder kommer innebära påverkan.

 

 

Med vänlig hälsning

Stig Hedlund Fastigheter

Martin Forsell

2021-09-14 13:00:00

Hej!

Tvättstugebokningen för Norra Gubberogatan 10-12 ligger tillfälligt nere på grund av service. Arbetet tar ca 30 min med start 13:00 idag.

 

Med vänlig hälsning

 

Stig Hedlund Fastigheter

2021-09-07 11:00:00

Hej!

Under torsdagen och fredagen den 9:e och 10:e September kommer vi att utföra reparationsarbeten i skyddsrummet mellan Wingårdsgatan 7 C och 7 D.

Dessa arbeten kan komma att medföra vissa störningar med borrande under dagtid 08:00-16:00.

I samband med detta har vi tillfälligt kopplat bort värmerören som går upp i vissa lägenheter (till Radiatorerna). Detta beräknas vara återkopplat och återställt i början av nästa vecka.
Valet av tidpunkt hänger ihop med att detta är en period som räknas som icke uppvärmningssäsong varpå detta inte kommer ha någon större inverkan på er inomhustemperatur.

Arbetena utförs av Skyddsrumsspecialisten AB.

Har du några frågor angående detta, ring på 031- 720 09 97.


Med vänlig hälsning

Martin Forsell

Stig Hedlund Fastigheter

2021-09-07 11:00:00

Hej!

Vi kommer att med start den 20:e September att börja med markarbeten utmed Ormgatan 7-11, detta då marken mellan huset och muren till stora delar har satt sig och är i behov av underhåll. Det berörda området sträcker sig från trappan nedanför Ormgatan 7 fram till Miljörummet mellan Ormgatan 11-13.

Det kommer inledas med att dels den gamla asfalten tas bort samt att kantsten byts ut. Eftersom det är en ganska svårtillgänglig del uppe på en höjd medför detta att arbetet kommer ta ca 2 veckor att genomföra och pågå mellan kl 07:00-16:00 på vardagar.

Inga direkta avstängningar kommer att ske så vi kommer att säkerställa tillgängligheten till era entréer, dock kan det bli att man tillfälligt bara kan gå åt ena hållet till exempel.

Asfaltering kommer planerat att ske den 1:a Oktober mellan kl 07:00-16:00. Denna dag ber vi er att om möjligt ta andra vägar ut, tex genom källaren och ut genom Ormgatan 13.

Vi beklagar de störningar detta medför er men hoppas att ni kommer att uppskatta slutresultatet.

Med vänlig hälsning

Martin Forsell

Stig Hedlund Fastigheter

031-720 09 97

2021-08-31 11:00:00

Hej!

I samband med att vi införde passersystemet med tagg, när vi även som planerat tog bort portkoden, blev vi upplysta av vissa hyresgäster att några öppnaknappar/högtalare på Norra Gubberogatan 10 inte fungerade samt att några porttelefoner på Norra Gubberogatan 12 inte fungerade.

Vi vill givetvis säkra dessa funktioner för er och skulle vilja att ni som upplever problem med möjligheten att från lägenheten öppna entrédörren hör av er till mig.

 

Med vänlig hälsning

Martin Forsell
Stig Hedlund Fastigheter
031- 720 09 97
martin@shfab.com

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.