Efter att ha fått ett nytillskott av 266 lägenheter i och med färdigställande av Ebbe Lieberathsgatan 20 A – 22 F, har nu vårt fastighetsbolag blivit nästan dubbelt så stort som tidigare, vilket givetvis föranlett såväl organisatoriska som administrativa förändringar. Detta avspeglar sig inte minst i handläggning av uthyrning av lediga lägenheter, ansökan om lägenhetsbyten samt ansökan om uthyrningar i andra hand. Vi vill därför nedan informera lite kring de nya rutiner vi nu arbetar efter;

Uthyrning av lediga lägenheter

Om du vill säga upp Din bostad så gör du detta skriftligen via ett e-mail, genom att underteckna avflyttningsklausulen på baksidan av ditt kontrakt eller genom att skicka oss ett brev. När detta meddelande kommit oss tillhanda får du som svar en skriftlig bekräftelse om att vi tagit emot uppsägningen.

Din lägenhet kommer därefter att annonseras ut via HomeQ som är det redskap vi använder oss av vid lägenhetsförmedling eller användas såsom bytesobjekt vid eventuellt internbyte. Vi erinrar här om att du enligt hyreslagen som hyresgäst är skyldig att låta din lägenhet visas för den som står på tur att flytta in. Av praktiska skäl ber vi om ditt samarbete och att du håller visning av bostaden, men om du absolut inte vill eller kan så tar vi givetvis över och håller i denna procedur.

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan skall ske på vår blankett för ändamålet som återfinns på vår hemsida www.shfab.com.  Blanketten skall fyllas i fullständigt av dig som sökande och skickas till oss via e-mail eller brev. Både du och den du vill byta med ska ha bott i sin lägenhet i minst ett år för att få byta. Det går inte längre att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.

För att man skall ha rätt till byte av bostad måste man ha beaktansvärda skäl.  Dessa kan t. ex. kan vara att man behöver större/mindre lägenhet p.g.a. ändrad familjesituation, ekonomiska förhållanden, sjukdom eller annat handikapp. Bytet skall heller inte innebära påtaglig olägenhet för oss såsom hyresvärd. Kontroll gällande blivande hyresgästs personuppgifter sker via kreditupplysning UC direkt. Hans/hennes skötsamhet i nuvarande lägenhet samt hyresbetalningar kontrolleras med nuvarande hyresvärd.

Vi erinrar här också om den nya hyreslagen som nu trätt i kraft och enligt vilken det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt - exempelvis att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, en svartmäklare eller någon annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Byte inom Stig Hedlund Fastigheter

Bor du redan hos Stig Hedlund Fastigheter och önskar byta lägenhet inom våra fastigheter, måste Du/ni ha bott i nuvarande lägenhet i minst två år. Om man redan har bytt lägenhet en gång via internbyte gäller att nästa byte inte får ske innan ytterligare två år har passerat. Dock med följande undantag: Om du har beaktansvärda skäl t. ex. hälsorelaterade, kan vi godkänna internbyte igen om det inte innebär en påtaglig olägenhet för oss och det inte heller finns andra särskilda skäl som talar mot bytet.

Ansökan om uthyrning i andra hand

Du behöver alltid tillstånd för att få hyra ut din lägenhet i andrahand, från oss eller från Hyresnämnden. Om du inte har det och ändå hyr ut din lägenhet riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. De nya bestämmelser som gäller fr o m 1.e oktober 2019 innebär bland annat att ett hyreskontrakt kan sägas upp omedelbart utan förvarning när någon hyr ut i andra hand utan tillstånd. Ansökan skall ske på vår blankett för ändamålet som återfinns på vår hemsida www.shfab.com.  Blanketten skall fyllas i fullständigt av Dig som sökande och skickas till oss via e-mail eller brev tillsammans med begärda intyg.

En förutsättning för att få tillåtelse att hyra ut i andra hand är att det finnas beaktansvärda skäl. Det kan exempelvis vara att du på grund av tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller samboprövning har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand. För samboprövning gäller att ni båda aldrig varit skrivna på samma adress tidigare. För arbete eller studier på annan ort gäller att det inte är pendlingsavstånd. Tillstånd att hyra ut i andra hand beviljas för en begränsad tidsperiod, oftast 6-12 månader i taget.

Under uthyrningstiden ansvarar förstahandshyresgästen för lägenheten enligt hyreslagens bestämmelser.

Inneboende

Som hyresgäst får du ha en inneboende i din lägenhet. Men bara om du själv också bor i lägenheten – annars handlar det om andrahandsuthyrning. Du får bara ta ut hyra för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du fler inneboende får inte den sammanlagda hyran som de betalar vara högre än vad du själv betalar.

Uthyrning via Airbnb undanbedes då vi betraktar denna aktivitet såsom bedrivande av hotellverksamhet.  

 

 

 

 

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.