Ny personuppgiftslag – GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes tidigare gällande  PUL (personuppgiftslagen) av en ny dataskyddsförordning -i dagligt tal GDPR – General Data Protection Regulation, som då blev gällande lag i Sverige och övriga EU/EES.

I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Det som förändrats är framförallt hur vi lagrar, skyddar och gallrar de personuppgifter vi digitalt behandlar. En sådan personuppgift kan t ex. utgöras av namn, telefonnummer eller e-postadress. Detta innebär att det nu kommer att ställas högre krav på att den digitala information som en personuppgiftsansvarig ska behandla och tillhandahålla är transparent och tydlig.

Vi vill därför informera om att vi kommer att behandla era personuppgifter för det lagenliga ändamålet att kunna genomföra vårt aktuella uppdrag dvs. att tillhandahålla bostäder och lokaler (skriva hyresavtal, behandla intresseanmälningar, skicka meddelanden, sända hyresavier mm.).

Vi ansvarar för att alla personuppgifter som behandlas av oss eller det personuppgiftsbiträde som vi tecknat avtal med (våra uppdragstagare och underentreprenörer inom förvaltningen) endast används för avsedda ändamål samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning.

Vi tar även ansvar för att personuppgifter rättas och gallras enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) regler.

Registerutdrag avseende digitalt registrerade personuppgifter kan tillhandahållas efter skriftlig begäran.

Personuppgiftsansvarig hos Stig Hedlund Fastigheter: Ann-Charlotte Thordenberg

Mailadress: act@shfab.com

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.