Miljö och avfall

Stig Hedlund Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete. De senaste åren har vi i samarbete med Kretslopp och Vatten infört matavfall i samtliga av våra bostadsfastigheter och arbetar aktivt med att uppmuntra våra hyresgäster till en miljöriktig sortering.

 

Här visas statistik på hur stor andel av matavfallet som sorteras utav den totala mängden restavfall och matavfall.
Vi har som målsättning att sorteringen ska vara ca 30 %.

Matavfallet är en viktig källa till biogas och medför därmed en god insats för miljön.

 

 

Samtliga fastigheter har inventerats för att möjliggöra ytterligare återvinning. I samarbete med Renova har vi tillsett att de flesta fraktioner finns i husen.

Här kan ni se vilka avfallsfraktioner som finns i respektive fastighet.

 


 

 


 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.