Miljö och avfall

Stig Hedlund Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete. De senaste åren har vi i samarbete med Kretslopp och Vatten infört matavfall i samtliga av våra bostadsfastigheter och arbetar aktivt med att uppmuntra våra hyresgäster till en miljöriktig sortering.

Samtliga fastigheter har inventerats för att möjliggöra ytterligare återvinning. I samarbete med Renova har vi tillsett att de flesta fraktioner finns i husen.

Här kan ni se vilka avfallsfraktioner som finns i respektive fastighet.

 


 

 


 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.