Skärpt lagstiftning vid uthyrning i andra hand, lägenhetsbyte samt svarthandel med hyreskontrakt

2019-08-21 14:00:00

Tuffare regler mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning införs 1 oktober

Den 13 juni 2019 beslutade regeringen om nya, mer ändamålsenliga regler mot otillåten andrahandsuthyrning och svarthandel med hyreskontrakt . Syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

Förändringarna innebär omfattande lagskärpningar som berör olika typer av missbruk av hyresrätten – till exempel, oskäliga andrahandshyror, felaktigt utnyttjande av andrahands-, bytes- och inneboendebestämmelserna samt svarthandel.

De nya reglerna börjar gälla 1 oktober 2019. Fram till dess är det nuvarande regler i hyreslagen som gäller.

 Effektivare regler mot otillåten andrahandsuthyrning

Den otillåtna andrahandsuthyrningen är omfattande och leder till otrygga och osunda boendevillkor för de som står längst bort från den ordinarie bostadsmarknaden. För att få bukt med detta förtydligas och skärps hyreslagens regler.

Den som hyrt ut en hyreslägenhet i andrahand utan tillstånd förlorar hyreskontraktet med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt. Möjligheten att vidta rättelse för att förhindra förverkande utgår.

En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max +15 %) och andra nyttigheter.

Vid upplåtelse av en del av lägenheten till inneboende får endast en proportionerlig andel av förstahandshyran tas ut.

Om en för hög hyra tas ut ska hyresgästen kunna förlora sitt kontrakt med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt.

Det införs en rätt för andrahandshyresgästen till återbetalning av två års överhyra.

Det blir brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som är oskälig enligt de nya reglerna för hyressättning vid andrahandsuthyrning. I ringa fall ska straff inte utdömas.

Om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som bostad i beaktansvärd utsträckning är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, det vill säga inte inneboende.

Bytesbestämmelserna skärps

Ofta förekommer handel med hyreskontrakt i samband med så kallade skenbyten. För att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot betalning görs inskränkningar i bytesrätten.

Hyresgästerna ska som huvudregel ha bott i sina respektive lägenheter i minst ett år för att bytet ska beviljas av hyresnämnden.

Byte mot bostadsrätt eller villa ska inte godkännas av hyresnämnden.

Hyresnämnden ska kunna neka ett byte om det finns anledning att anta att otillåten ersättning betalats eller begärts.

Köp av hyreskontrakt blir brottsligt

Hyreslagen förtydligas och stramas upp för att komma till rätta med den illegala handeln med hyreskontrakt.

Straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning skärps.

Det blir brottsligt att köpa ett hyreskontrakt. I ringa fall ska straff inte utdömas.

Den som har köpt ett hyreskontrakt av en annan hyresgäst eller som har sålt eller försökt att sälja ett kontrakt ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

 Läs mer om den kommande lagstiftningen: www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/04/prop.-201819107/

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.