INFORMATIONSMÖTE PERSGATAN 9 A och 9 B

2024-05-21 13:00:00

Fastighetsägaren kallar till ett första informationsmöte gällande kommande renovering & ombyggnadsarbeten i fastigheten Persgatan 9 A-B.

Vi kommer att informera om det kommande arbetet och vi kommer finnas i den gamla butikslokalen på gaveln av fastigheten. Informationsmötet äger rum torsdagen den 30/5 kl 18:00

 

Ombyggnationen blir omfattande och det kommer inte vara möjligt att kunna bo kvar i sin lägenhet i det trapphus entreprenaden pågår.

Renoveringsarbetet delas upp i två etapper och vi kommer arbeta i ett trapphus i taget.

Skälen till ombyggnaden är att:

·         Byggnadens stammar för vatten, avlopp och värme är i huvudsak sedan byggnaden uppfördes. Dessa uppvisar idag stora brister och risk för dolda läckage med fuktskador i bjälklag finns.

 

·         Byggnadens El-system för stigarledningar och i de flesta lägenheter är i huvudsak sedan byggnaden uppfördes och risk för skador på person och egendom finns.

 

·         Standarden i lägenheternas kök och badrum är av skiftande standard och det förekommer ursprungliga kök och badrum i ett antal lägenheter. Tätskikt saknas i alla badrum.

 

Ombyggnaden kommer att omfatta hela byggnaden invändigt. Utöver att samtliga installationer för VA, El samt värme och varmvatten skall bytas ut, kommer bl.a. följande åtgärder att genomföras:

·         5 st. nya lägenheter tillförs fastigheten med förutsättningar enligt gällande stadsplan.

varav

·         3 st. mindre lägenheter (35kvm) tillförs fastigheten på det översta vindsvåningsplanet där det idag finns lägenhetsförråd.

·         Lokalen som är belägen på bottenvåningen ändras användningen till bostadsändamål, i denna lokal tillförs 2 st. bostadslägenheter (59+34kvm) till fastigheten.

 

Vi ser fram emot att få träffa Er och påbörja dialogen och informera om kommande projekt.

Väl mött den 30/5 kl 18:00

 

KB Lunden 67:5

gm

Stig Hedlund Fastighetsförvaltning AB

Göteborg den 21 maj 2024

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.