Information angående JM:s bygge

2020-06-10 12:00:00

Hej!
Med anledning av att vi de senaste dagarna har fått en del frågor och klagomål angående JM:s byggarbetsplats Södertull. Vi för löpande en dialog med JM om hur de kan minska bullerpåverkan på er hyresgäster.

Nedan kommer information från JM:s platsledning:


Södertull är ett projekt med 186 lägenheter och två lokaler. Byggnationen har (som ni märkt) startat och planerar att pågå till slutet på 2023.

När man bygger behöver man slå ner så kallade ”spontplank” för att säkra upp marken innan man sen kan gräva bort jordmassor. Det är det som pågår i Södertull just nu. Området där Södertull byggs har utmanande markförhållanden med mycket lera, men även stenblock och berg.

Så länge det är lera så går spontplankorna ner ”lugnt och fint”, men så fort markförhållanden ändras till mer moränaktigt och med större stenblock så börjar det vibrera och dundra i plankorna. Vi ber om ursäkt för de oangelägenheter detta skapar, speciellt i en coronaperiod när många jobbar hemifrån mer än normalt.

Vanliga funderingar:

-          Måste man verkligen sponta?

Ja, det är för att säkra upp marken runt omkring.

-          Varför måste JM jobba till 19.00?

Vårt mål är att vi ska få färdigt så mycket som möjligt innan eleverna på Kunskapsskolan börjar skolan igen. Men även efter skolstart så vill vi få färdigt så mycket som möjligt, så fort som möjligt. På så sätt kommer störningarna att pågå under en kortare tidsperiod. Vi kommer att utföra arbeten mellan 07:00-19:00.

-          Hur länge kommer de störande markarbetena att pågå?

Spontning planeras att pågå fram till mitten av september. Även pålning är vanligtvis ett störande arbete och kommer att starta under sommaren och pågå under höst och vinter.

 Önskar du fortlöpande få information om byggnationen, vänligen anmäl dig till JM:s informationsbrev. Du anmäler dig genom att skicka ett mail till kundservice@jm.se. Ange att du vill stå med på maillistan för Södertulls byggnadsinformation.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.