Avseende rivningsarbeten mittemot Ebbe Lieberathsgatan 22 A-B

2020-03-27 08:00:00

Hej!

Då vi får en del frågor angående rivningen av verkstaden som sker mittemot Ebbe Lieberathsgatan 22 A-B vill vi här gå ut med lite kompletterande information.

Arbetet inleddes den 20:e Mars och vi aviserade då att det kommer att ta 2-3 veckor.

Arbetstiderna är mellan 7-16 vilket vi dessvärre enstaka gång inte har hållit då vi börjat tidigare vilket givetvis är beklagligt.

Det kommer inte att ske något arbete i denna helgen.

Vi har tidigare kunnat se att arbetet skulle bli färdigt under början av nästa vecka. Dock har vi hittat delar under bottenplattan vilket innebär att det kommer att arbetas till troligtvis slutet av nästa vecka.

Vi har förståelse för att det är fler som är hemma nu och att arbetet upplevs som störande, men arbetet sker under normal arbetstid för bygg- och rivningsbranschen. Stadsdelen är under en omdaning från att vara av industrikaraktär till att bli en mer blandad bebyggelse med bostäder. Det finns ett antal byggnader och ytor i vår fastighets direkta närhet som kommer vara föremål för rivning och byggnation under de närmsta åren och dessa arbeten går inte att utföra utan att det stör under perioder.

Ta nu hand om er i dessa tider!

Med vänlig hälsning

Martin Forsell

Stig Hedlund Fastigheter

031- 720 09 97

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.