Arbeten allmän plats längsmed Ebbe Lieberathsgatan

2021-09-17 15:00:00

Hej!
Äntligen ska arbetena påbörjas som från början skulle varit klara redan när husen stod färdiga, gällande allmän platsmark längsmed Ebbe Lieberathsgatan.

 

Arbetena omfattar östra delen av Ebbe Lieberathsgatan där det ska göras nya parkeringsfickor, nya gångstråk, ny belysning, planteringsgropar (för kommande träd) samt ny stenbeläggning. Detta kommer vara i samma stuk som övriga delar av närliggande området. Även gatan kommer att justeras, fräsas och få en ny toppbeläggning.

 

Arbetena kommer att starta i slutet av vecka 39 eller början av vecka 40 av Trafikkontoret Göteborg och deras upphandlade entreprenör Veako. Arbetena beräknas pågå under 6 veckor.

 

Under byggtiden innebär detta störningar för framkomligheten då gatan kommer att enkelriktas. Tillgängligheten för er boende avseende entréer, garagenedfart, miljörum m.m ska säkras även om det i korta perioder kommer innebära påverkan.

 

 

Med vänlig hälsning

Stig Hedlund Fastigheter

Martin Forsell

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.