Nyheter

2020-06-10 12:00:00

Hej!
Med anledning av att vi de senaste dagarna har fått en del frågor och klagomål angående JM:s byggarbetsplats Södertull. Vi för löpande en dialog med JM om hur de kan minska bullerpåverkan på er hyresgäster.

Nedan kommer information från JM:s platsledning:


Södertull är ett projekt med 186 lägenheter och två lokaler. Byggnationen har (som ni märkt) startat och planerar att pågå till slutet på 2023.

När man bygger behöver man slå ner så kallade ”spontplank” för att säkra upp marken innan man sen kan gräva bort jordmassor. Det är det som pågår i Södertull just nu. Området där Södertull byggs har utmanande markförhållanden med mycket lera, men även stenblock och berg.

Så länge det är lera så går spontplankorna ner ”lugnt och fint”, men så fort markförhållanden ändras till mer moränaktigt och med större stenblock så börjar det vibrera och dundra i plankorna. Vi ber om ursäkt för de oangelägenheter detta skapar, speciellt i en coronaperiod när många jobbar hemifrån mer än normalt.

Vanliga funderingar:

-          Måste man verkligen sponta?

Ja, det är för att säkra upp marken runt omkring.

-          Varför måste JM jobba till 19.00?

Vårt mål är att vi ska få färdigt så mycket som möjligt innan eleverna på Kunskapsskolan börjar skolan igen. Men även efter skolstart så vill vi få färdigt så mycket som möjligt, så fort som möjligt. På så sätt kommer störningarna att pågå under en kortare tidsperiod. Vi kommer att utföra arbeten mellan 07:00-19:00.

-          Hur länge kommer de störande markarbetena att pågå?

Spontning planeras att pågå fram till mitten av september. Även pålning är vanligtvis ett störande arbete och kommer att starta under sommaren och pågå under höst och vinter.

 Önskar du fortlöpande få information om byggnationen, vänligen anmäl dig till JM:s informationsbrev. Du anmäler dig genom att skicka ett mail till kundservice@jm.se. Ange att du vill stå med på maillistan för Södertulls byggnadsinformation.

2020-06-08 07:00:00

Hej!

Vi kommer med start den 15:e Juni att börja hantera ickeakuta felanmälningar i lägenheterna med restriktioner.

För att säkerställa att vi minimerar smittspridning kommer vi enbart gå in i lägenheter där hyresgästen ej är hemma under tiden som vi vistas i lägenheten.

Man har även som hyresgäst ett stort ansvar att informera oss utifall symptom finns i hushållet. Vi förbehåller oss rätten att neka åtgärd utifall vi misstänker symptom.

 Vi har ett antal felanmälningar liggande som vi kommer att börja beta av efter överenskommelse med er vilka kommer att göras utifrån när felet anmäldes samt hur akut det är.

 

Med vänlig hälsning

Martin Forsell

Stig Hedlund Fastigheter

031- 720 09 97

2020-06-04 12:00:00

Information från Göteborgs stad Kretslopp och vatten.

Bedömt berör detta våra fastigheter på Ormgatan 7-17, Thorburnsgatan 5 A-C samt Ebbe Lieberathsgatan 20-2Annorlunda lukt och smak på dricksvattnet 1 till 5 juni

26 maj 2020Ditt dricksvatten kan lukta och smaka annorlunda 1–5 juni. Det beror på att vi gör underhållsarbete på Lackarebäcks vattenverk och då kan vi inte ta bort naturliga luktämnen från vattnet i lika hög grad som vanligt. Vattnets kvalitet i övrigt påverkas inte. Besväras du rekommenderar vi att du tappar upp vatten en stund innan det ska drickas och kyl det gärna också, så minskar eventuell lukt. Det är främst södra och västra Göteborg som berörs.

Med vänlig hälsning

 

Stig Hedlund Fastigheter

2020-05-27 14:00:00

Hej!

Tillsamans med ELON Friggahuset har vi tagit fram ett erbjudande till er hyresgäster avseende rabatt på vitvaror samt installation.

Erbjudandet hittar ni i hyresgästportalen.

 

Med vänlig hälsning

Stig Hedlund Fastigheter

2020-05-19 12:00:00

Hej!

En majoritet av er hyresgäster ville att vi inför ett digitalt passersystem samt tvättbokning vilket vi hoppas att ni alla kommer att bli nöjda med. Vi kommer därmed att med start 1:a Juni 2020 att börja installera läsarna för passersystemet.
Installationen bedöms ta ca 2 veckor och under tiden så kommer koden att fungera som vanligt.

Tvättbokningspanelen kommer också att vara på plats från den 15:e Juni och vi kommer då att mata in resterande redan bokade tvättider på den gamla tavlan fram till den 30:e Juni.
Från den 1:a Juli börjar den nya tvättbokningspanelen att gälla och alla tider bokade på den gamla panelen kommer ej vara giltliga. I samband med nyckel och taggutlämningen kommer ni även att få era inloggningsuppgifter för den digitala tvättbokningen.

Installationen kommer att utföras av Locksafe AB

För mer information läs informationslapp i er brevlåda.

 

Med vänlig hälsning

Martin Forsell

Stig Hedlund Fastigheter

031- 720 09 97

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.