Nyheter

2020-07-09 15:00:00

Hej!

Det finns 2 st extraförråd belägna på vinden vid  Ebbe Lieberathsgatan 20 A och B samt 2 st extraförråd i källaren på 20 F.

Då vi fått en del förfrågningar angående att hyra extraförråd vill vi därmed gå ut med en möjlighet att anmäla intresse för dessa förråd. Anmäl intresse till act@shfab.com.

Förråden uthyres med 3 månaders löpande avtal (3 kalendermånaders ömsesidig uppsägningstid). Ett separat avtal kommer då att tecknas för dessa. Då de är av varierande storlek prissätter vi dem till 75 kr/m2 och månad. Hyran justeras årligen med 3 %.

14501 Ebbe Lieberathsgatan 20 A 4,8 m2 360 kr/mån
14502 Ebbe Lieberathsgatan 20 B 3,2 m2 240 kr/mån
14503 Ebbe Lieberathsgatan 20 F 2,9 m2 217,5 kr/mån
14504 Ebbe Lieberathsgatan 20 F 2,2 m2 165 kr/mån


Ann-Charlotte Thordenberg
Stig Hedlund Fastigheter
031- 720 09 95


2020-06-22 08:00:00

Hej!

Stig Hedlund Fastigheter har nu träffat en överenskommelse med hyresgästföreningen Region Västra Sverige om höjning av hyrorna med mellan 1,3 &- 1,54 % fr.o.m. 1: a juli 2020.

Din nya hyra (Med retroaktiv höjning fr.o.m. 1: a juli 2020) framgår av kommande hyresavisering för fjärde kvartalet 2020. Retroaktiv hyra avseende juli, augusti och september kommer att finnas på avi för oktober.

I trapphuset kommer att anslås vilken hyra som gäller för respektive hus.


Med vänlig Hälsning

Stig Hedlund Fastigheter

2020-06-18 13:00:00

Hej alla!

I år blir sommaren verkligen annorlunda efter en väldigt tråkig och konstig start på året, både i världen och i Sverige!! Jag hoppas verkligen att Ni ändå ser fram emot att få lite svensk sommar på hemmaplan, fast ni kanske hade planerat något annat.

 För oss på SHFAB har vi det senaste året kunnat genomföra och färdigställa ett antal mindre, men viktiga underhållsarbeten och förbättringsarbeten i våra fastigheter, bl.a. installation av ett nytt säkrare passersystem på en av våra adresser.

Under året har vi också startat en entreprenad avseende ”öppen fiber” till våra lägenheter i Gårda och Lunden. Dessa entreprenadarbeten beräknas vara färdigställda innan kommande årsskifte och berör drygt 100 lägenheter. När allt är klart, kan man välja själv, både TV-lösning samt Bredband/Telefoni   

 Utöver dessa underhålls och förbättringsarbeten, genomför vi en total ombyggnad på en av våra fastigheter i Johanneberg. Ombyggnaden innebär att vi senare under året, kommer att kunna erbjuda hyresmarknaden ett antal nya och moderna hyreslägenheter i centrala Göteborg.

Vi återkommer med mer info om dessa lägenheter på vår hemsida efter sommaren; www.shfab.com

På kontoret har vi ”uppgraderat” våra kontaktytor och ekonomirutiner, för att förenkla och förbättra, både för Er boende samt övriga leverantörer till oss.

Jag hoppas också att Ni utnyttjar vår kundportal, som vi året har introducerat till samtliga boende inom SHFAB!

Har Ni frågor eller synpunkter är Ni alltid välkomna att ta kontakt med mig eller någon av oss andra, Ni hittar våra kontaktuppgifter på vår hemsida eller på anslagstavlan i trapphuset.

 

Ha nu en riktigt härlig sommar, så hörs vi efter ledigheterna!

Stig Hedlund Fastigheter

Claes Salomonsson

2020-06-15 10:00:00

Lokal 92 m2 anpassad för frisör/skönhetsbehandlingar finns ledig för uthyrning.

Den ligger i ett bostadskvarter med 266 hyresrätter och i det expansiva bostadsområdet Södra Centrum längsmed Ebbe Lieberathsgatan, med närhet till ICA Maxi, Willys. 15 minuter till Korsvägen och 15 minuter till Mölndals Centrum med spårvagn. Parkerings för besökare finns på gatan.

 

Kontakta Martin Forsell på 031- 720 09 97 eller martin@shfab.com vid intresse.

2020-06-11 08:00:00

Hej! Vi har under kvällen/natten/morgonen haft problem med varmvattentemperaturen. Detta beror på ett fel hos Göteborg Energi fjärrvärme vilket inneburit att vi inte fått någon leverans av fjärrvärme att ombilda till varmvatten.

Detta fel ska nu vara åtgärdat.

Med vänlig hälsning

Stig Hedlund Fastigheter

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.