Nyheter

2020-03-27 08:00:00

Hej!

Då vi får en del frågor angående rivningen av verkstaden som sker mittemot Ebbe Lieberathsgatan 22 A-B vill vi här gå ut med lite kompletterande information.

Arbetet inleddes den 20:e Mars och vi aviserade då att det kommer att ta 2-3 veckor.

Arbetstiderna är mellan 7-16 vilket vi dessvärre enstaka gång inte har hållit då vi börjat tidigare vilket givetvis är beklagligt.

Det kommer inte att ske något arbete i denna helgen.

Vi har tidigare kunnat se att arbetet skulle bli färdigt under början av nästa vecka. Dock har vi hittat delar under bottenplattan vilket innebär att det kommer att arbetas till troligtvis slutet av nästa vecka.

Vi har förståelse för att det är fler som är hemma nu och att arbetet upplevs som störande, men arbetet sker under normal arbetstid för bygg- och rivningsbranschen. Stadsdelen är under en omdaning från att vara av industrikaraktär till att bli en mer blandad bebyggelse med bostäder. Det finns ett antal byggnader och ytor i vår fastighets direkta närhet som kommer vara föremål för rivning och byggnation under de närmsta åren och dessa arbeten går inte att utföra utan att det stör under perioder.

Ta nu hand om er i dessa tider!

Med vänlig hälsning

Martin Forsell

Stig Hedlund Fastigheter

031- 720 09 97

2020-03-25 10:00:00

Hej!

Den 20:e April (Vecka 17) kommer vi att starta utbyte av entrépartier (porten) på Räntmästaregatan 16 samt 18. Detta arbete gör vi då de gamla entrépartierna är i så pass dåligt skick att de inte går att laga samt orsakar skador på golvet innanför. De nya partierna kommer istället vara i aluminium. Samtidigt kommer vi att åtgärda de delar av golvet som är skadade och lägga en ny entrématta.

För att bevara husets karaktär kommer vi att spara mosaiken intill entrépartiet och har valt en färg på partiet som ska matcha bra ihop med detta.

Arbetet kommer medföra vissa störningar framförallt när det gamla partiet plockas ut men även när golvet skärs till.  Det kan under vissa tider vara begränsade möjligheter att passera genom porten och vi hänvisar er då i första hand till att gå via källaren till intilliggande entré. Porttelefon, portkod samt lås kommer att vara samma som tidigare.

Totalentreprenören för detta arbete är Riparium Byggnads AB.

 

Med vänlig hälsning

Martin Forsell

Stig Hedlund Fastigheter

031- 720 09 97

2020-03-20 07:00:00

Hej!

Vi kommer att utföra vårsopning av garaget för att få bort grus och damm här i garaget på Ebbe Lieberathsgatan 20-22.

Arbetet kommer att ske Torsdagen den 26:e Mars mellan kl 08:00-13:00.

Vi ber er därmed att under denna tiden inte ha era bilar parkerade nere i garaget. Står er bil kvar så kommer vi inte kunna få rent på och runt er plats.

Med vänlig hälsning

Martin Forsell

Stig Hedlund Fastigheter

031- 720 09 97

2020-03-17 12:00:00

Hej!

Vi påbörjar nu rivningen av vår verkstadsbyggnad som ligger på Ebbe Lieberathsgatan 26 (Som vetter mot Ebbe Lieberathsgatan 22 A-B) som vi fått rivningslov för.

Rivningen beräknas ta 2-3 veckor vilket under tiden kan medföra vissa störningar under dagtid.

När rivningen är färdigställd kommer JM att ha sin etablering (bodar och container) på platsen för att kunna hantera deras byggnation av bostäder på Ebbe Lieberathsgatan 29.


Med vänlig hälsning

Martin Forsell

Stig Hedlund Fastigheter

031- 720 09 97

2020-03-12 12:00:00

Med anledning av rådande omständigheter kommer vi som fastighetsägare att göra vad vi kan för att förhindra smittspridning. Tillsvidare kommer vi att enbart åtgärda akuta felanmälningar i våra fastigheter och lägenheter.  Vi förbehåller oss rätten att bedöma om ett ärende är akut eller inte.

Alla påbörjade arbeten kommer att färdigställas.

 

Wingårdsgatan 7 A - D - planerad stamspolning v.12 - ställs in tills vidare.

Ebbe Lieberathsgatan 20 A - D samt - 22 D - F  - planerad sprickbesiktning med AFRY ställs in tills vidare.

 

Med vänlig Hälsning

Stig Hedlund Fastigheter

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.