Nyheter

2020-06-18 13:00:00

Hej alla!

I år blir sommaren verkligen annorlunda efter en väldigt tråkig och konstig start på året, både i världen och i Sverige!! Jag hoppas verkligen att Ni ändå ser fram emot att få lite svensk sommar på hemmaplan, fast ni kanske hade planerat något annat.

 För oss på SHFAB har vi det senaste året kunnat genomföra och färdigställa ett antal mindre, men viktiga underhållsarbeten och förbättringsarbeten i våra fastigheter, bl.a. installation av ett nytt säkrare passersystem på en av våra adresser.

Under året har vi också startat en entreprenad avseende ”öppen fiber” till våra lägenheter i Gårda och Lunden. Dessa entreprenadarbeten beräknas vara färdigställda innan kommande årsskifte och berör drygt 100 lägenheter. När allt är klart, kan man välja själv, både TV-lösning samt Bredband/Telefoni   

 Utöver dessa underhålls och förbättringsarbeten, genomför vi en total ombyggnad på en av våra fastigheter i Johanneberg. Ombyggnaden innebär att vi senare under året, kommer att kunna erbjuda hyresmarknaden ett antal nya och moderna hyreslägenheter i centrala Göteborg.

Vi återkommer med mer info om dessa lägenheter på vår hemsida efter sommaren; www.shfab.com

På kontoret har vi ”uppgraderat” våra kontaktytor och ekonomirutiner, för att förenkla och förbättra, både för Er boende samt övriga leverantörer till oss.

Jag hoppas också att Ni utnyttjar vår kundportal, som vi året har introducerat till samtliga boende inom SHFAB!

Har Ni frågor eller synpunkter är Ni alltid välkomna att ta kontakt med mig eller någon av oss andra, Ni hittar våra kontaktuppgifter på vår hemsida eller på anslagstavlan i trapphuset.

 

Ha nu en riktigt härlig sommar, så hörs vi efter ledigheterna!

Stig Hedlund Fastigheter

Claes Salomonsson

2020-06-15 10:00:00

Lokal 92 m2 anpassad för frisör/skönhetsbehandlingar finns ledig för uthyrning.

Den ligger i ett bostadskvarter med 266 hyresrätter och i det expansiva bostadsområdet Södra Centrum längsmed Ebbe Lieberathsgatan, med närhet till ICA Maxi, Willys. 15 minuter till Korsvägen och 15 minuter till Mölndals Centrum med spårvagn. Parkerings för besökare finns på gatan.

 

Kontakta Martin Forsell på 031- 720 09 97 eller martin@shfab.com vid intresse.

2020-06-11 08:00:00

Hej! Vi har under kvällen/natten/morgonen haft problem med varmvattentemperaturen. Detta beror på ett fel hos Göteborg Energi fjärrvärme vilket inneburit att vi inte fått någon leverans av fjärrvärme att ombilda till varmvatten.

Detta fel ska nu vara åtgärdat.

Med vänlig hälsning

Stig Hedlund Fastigheter

 

2020-06-10 12:00:00

Hej!
Med anledning av att vi de senaste dagarna har fått en del frågor och klagomål angående JM:s byggarbetsplats Södertull. Vi för löpande en dialog med JM om hur de kan minska bullerpåverkan på er hyresgäster.

Nedan kommer information från JM:s platsledning:


Södertull är ett projekt med 186 lägenheter och två lokaler. Byggnationen har (som ni märkt) startat och planerar att pågå till slutet på 2023.

När man bygger behöver man slå ner så kallade ”spontplank” för att säkra upp marken innan man sen kan gräva bort jordmassor. Det är det som pågår i Södertull just nu. Området där Södertull byggs har utmanande markförhållanden med mycket lera, men även stenblock och berg.

Så länge det är lera så går spontplankorna ner ”lugnt och fint”, men så fort markförhållanden ändras till mer moränaktigt och med större stenblock så börjar det vibrera och dundra i plankorna. Vi ber om ursäkt för de oangelägenheter detta skapar, speciellt i en coronaperiod när många jobbar hemifrån mer än normalt.

Vanliga funderingar:

-          Måste man verkligen sponta?

Ja, det är för att säkra upp marken runt omkring.

-          Varför måste JM jobba till 19.00?

Vårt mål är att vi ska få färdigt så mycket som möjligt innan eleverna på Kunskapsskolan börjar skolan igen. Men även efter skolstart så vill vi få färdigt så mycket som möjligt, så fort som möjligt. På så sätt kommer störningarna att pågå under en kortare tidsperiod. Vi kommer att utföra arbeten mellan 07:00-19:00.

-          Hur länge kommer de störande markarbetena att pågå?

Spontning planeras att pågå fram till mitten av september. Även pålning är vanligtvis ett störande arbete och kommer att starta under sommaren och pågå under höst och vinter.

 Önskar du fortlöpande få information om byggnationen, vänligen anmäl dig till JM:s informationsbrev. Du anmäler dig genom att skicka ett mail till kundservice@jm.se. Ange att du vill stå med på maillistan för Södertulls byggnadsinformation.

2020-06-08 07:00:00

Hej!

Vi kommer med start den 15:e Juni att börja hantera ickeakuta felanmälningar i lägenheterna med restriktioner.

För att säkerställa att vi minimerar smittspridning kommer vi enbart gå in i lägenheter där hyresgästen ej är hemma under tiden som vi vistas i lägenheten.

Man har även som hyresgäst ett stort ansvar att informera oss utifall symptom finns i hushållet. Vi förbehåller oss rätten att neka åtgärd utifall vi misstänker symptom.

 Vi har ett antal felanmälningar liggande som vi kommer att börja beta av efter överenskommelse med er vilka kommer att göras utifrån när felet anmäldes samt hur akut det är.

 

Med vänlig hälsning

Martin Forsell

Stig Hedlund Fastigheter

031- 720 09 97

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.