Innehåll

20
DEC
2017

Till samtliga våra hyresgäster

Hej alla!

Återigen har det gått ett år. Det går verkligen undan!!!!

Även 2017 har varit ett händelserikt år, liksom de tidigare åren som jag fått förmånen att arbeta med Er.

Våra hyresgäster på Ormgatan har under hösten fått ny fasad, nya balkonger samt fönster mm.

I samband med att detta arbete avslutas under februari 2018, har vi slutfört det stora paketet av underhållsarbeten i våra fastigheter, som beslutades under 2012, när jag började på Stig Hedlund Fastigheter.

Jag vill verkligen tacka Er för att Ni stått ut och varit väldigt tålmodiga när vi stört Er de senaste åren med dessa nödvändiga underhållsarbeten.

Vi har lite mer underhållsåtgärder planerade under 2018, men dessa kommer inte att påverka Er i lika stor omfattning som tidigare.

I vår kontorsfastighet på Mölndalsvägen fortsätter vi med hyresgästanpassningar, så nu börjar huset fyllas med mer och mer liv, vilket är väldigt glädjande.

Vår byggnation av 266 nya hyreslägenheter pågår för fullt, tidplanen håller och beräknad inflyttning är första kvartalet 2019. Kom gärna förbi på Ebbe Lieberathsgatan och titta, det första huset är snart klart utvändigt.

Som Ni också noterat är vi nu klara med den strukturella bolagsbildningen för våra fastigheter. Vår nya organisation har börjat få bra ordning på arbetsrutiner, både när det gäller Ekonomi, Marknad och Förvaltning.

Till sist vill jag återigen slå ett slag för vår hemsida www.shfab.com där hittar en hel del matnyttig information samt blanketter som kan behövas.

Med detta sagt, önskar jag Er en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!!

Stig Hedlund Fastigheter

Claes Salomonsson

 

by :
comment : Off
Om författaren