Innehåll

09
JAN
2018

Norra Gubberogatan 10-12

Sortering matavfall samt kärlskåp

Som ett led i vårt miljöarbete kommer vi med start den 1:a Februari att förändra avfallshanteringen här på Norra Gubberogatan 10 och 12. Det kommer att placeras ut 3 st. kärlskåp på parkeringsytan på gaveln av Norra Gubberogatan 10. I dessa ryms tre olika avfallsfraktioner; restavfall (soppåsen), matavfall och tidningar.

Sortering av matavfall innebär att detta kommer att omvandlas till biogas och biogödsel vilket innebär att du är med och bidrar till det naturliga kretsloppet. Sopnedkasten kommer att stängas i samband med detta. Kärlskåpen kommer att vara låsta med samma nyckel som ni har till de allmänna utrymmena (tvättstuga, port, källar -och vindsutrymmen), detta för att inte obehöriga ska nyttja skåpen.

Ni kommer att få ett startpaket med information, matavfallsbehållare, matskrapa etc. före införandet som kommer placeras utanför er lägenhetsdörr. I anslutning till kärlskåpen kommer finnas ett skåp där ni kan hämta extra matavfallspåsar.

Med vänlig hälsning Martin Forsell Stig Hedlund Fastigheter 031- 720 09 97

by :
comment : Off
Om författaren