Miljö och avfall

Då vi infört sortering av matavfall i flertalet fastigheter har vi nu tagit fram statistik för hur väl vi sorterar i de olika husen

Eftersom matavfallet är en viktig källa till biogas innebär det att vi genom att sortera bättre gör en insats för miljön.

Statistiken kommer redovisas här månadsvis och visar hur stor andel matavfallet är i förhållande till den totala mängden matavfall och restavfall.

En fungerande sortering innebär en siffra på ungefär 30 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan kan ni se vilka avfallsfraktioner som finns i respektive fastighet.