Kontaktvägar

Kontaktvägar Stig Hedlund Fastigheter  i  Göteborg

Vid fel i lägenheten eller i fastigheten kan Ni nå oss på följande tider och kontaktvägar:

Vardagar mellan 08.00 – 10.00. Telefon 031-720 09 90

Ni kan också nå oss genom mail: felanmalan@shfab.com

Om det inträffar akuta fel i lägenheten eller i fastigheten under kontorstid går det alltid att nå oss på tel.nr 031 – 720 09 91

Akuta fel övriga tider Låsinväst.  Telefon 031-21 04 00

Organisation

Fastighetschef/VD
Claes Salomonsson 031-720 09 98
claess@shfab.com

Hyresadministration
Ann-Charlotte Thordenberg 031-720 09 95 (mån-to)
act@shfab.com

Fastighetsförvaltare
Martin Forsell  031-720 09 97
martin@shfab.com

Ekonomi   

Sandra Rowa 031-720 09 96

Bovärdar
Ulrik Widman 031-720 09 92
ulrik@shfab.com

Magnus Eliasson 031-720 09 93
magnus@shfab.com

Teknik/drift
Joakim Oskarsson 031-720 09 94
joakim@shfab.com

Fastighetsskötsel (Trädgård, städ)
PLL Fastighetsskötsel 031-19 80 19

Kabel-TV, Bredband
ComHem 0771-55 00 00
Bredbandsbolaget 0770-77 70 00

Skadedjur
Anticimex 031-742 26 00