Innehåll

11
APR
2018

Kärlskåp och markarbeten Stuartsgatan 8

Uppdatering Kärlskåp samt avfallssortering

Hej! Under förra året tog vi steget att börja sortera matavfallet på baksidan av Stuartsgatan 8. Som ett steg att utveckla detta kommer vi under april att utföra plattläggning för att skapa oss ett utrymme att placera kärlskåp på. När markarbetena är på plats kommer vi att placera ut 5 st. Kärlskåp innehållande en fullskalig avfallssortering. Detta innebär att ni kommer att kunna sortera restavfall, matavfall, tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar, färgat glas, ofärgat glas samt pappersförpackningar. Detta ger er en ökad möjlighet att sortera er återvinning, vilket vi hoppas att ni ser som ett positivt steg.

Markarbetet kommer starta den 12:e April och pågå under ett par dagar.

Vald entreprenör är Kålltorps Mark & Sten. Mer information kommer angående uppstarten av kärlskåpen.

Med vänlig hälsning

Martin Forsell

Stig Hedlund Fastigheter

031-720 09 97

by :
comment : Off
Om författaren