Aktuellt

13
NOV
2017

Norra Gubberogatan 12

Målning samt byte av belysning på Norra Gubberogatan 12 Med start onsdag den 16:e November påbörjar vi  trapphusrenovering. Detta innebär att befintliga takarmaturer kommer att monteras ned och tillfällig belysning monteras upp för att underlätta inför målningen, vilken tar ca 3... Läs mer →
by :
comment : Off
17
OKT
2017

Rosensköldsgatan 11

Till våra hyresgäster i fastigheten Rosensköldsgatan 11 Med anledning av en intern omorganisation har nu koncernen Stig Hedlund Fastighetsförvaltning AB förvärvat fastigheten Johanneberg 28:6 dvs. rubricerad adress fr o m den 1.a oktober 2017. Bolaget kommer från detta datum att... Läs mer →
by :
comment : Off
28
SEP
2017

Nyproduktion Alriks Torg

Nu kan Du under fliken ”pågående nybyggnation”   se de olika lägenhetstyper vi kommer att kunna erbjuda i vår nyproduktion. Läs mer →
by :
comment : Off
21
SEP
2017

Beträffande uthyrning i andra hand

Som ett led i vårt arbete att motverka oskälig hyressättning vid uthyrning av hyresrätt i andra hand kommer vi fr o m den 1/10 2017 att be er använda hyreskontrakt för ändamålet som är utfärdade av Fastighetsägarföreningen. Blanketten finns att tillgå på vårt kontor där vi också... Läs mer →
by :
comment : Off
31
AUG
2017

Felanmälan stängd

Fredagen den1.e september håller felanmälan stängt. Vi hänvisar till PLL Fastighetsservice för akuta fel under kontorstid samt därefter till  Låsinväst . Kontaktuppgifter finner Du här på vår hemsida och på porttavla i Ditt trapphus. Läs mer →
by :
comment : Off
15
AUG
2017

Portlås Ormgatan 7-11

Hej! Som ni har märkt har vi haft vissa bekymmer med kodlåsen på Ormgatan. Dessvärre har vissa kodlås skadat i samband med fasadarbetena vilket lett till elfel. Vi beklagar de bekymmer det medfört med leveranser av post, svårigheter att komma in osv. Koddosorna kommer bytas ut... Läs mer →
by :
comment : Off
15
AUG
2017

Klotterskydd Stampgatan 48/Baldersgatan 7

Hej! Då vi haft en del problem med skadegörelse i form av klotter på Stampgatan 48 och Baldersgatan 7 kommer vi under V 33 att lägga på ett skyddande vax längsmed nedre delen av fasaden ut mot gatan. Vår förhoppning är att detta kan ha en viss avskräckande effekt men kommer även... Läs mer →
by :
comment : Off
10
AUG
2017

Statistik på matavfallet

Hej! Varje månad redovisar vi under fliken >För hyresgäster > Miljöprojekt hur sorteringen av matavfall fungerar i respektive fastighet. Då detta är något vi arbetat med mycket under året för att dels införa men även förbättra anser vi att det kan vara intressant för er... Läs mer →
by :
comment : Off
09
AUG
2017

Skötselinstruktioner

För att lägenheten ska hålla sitt skick över tid gör vi som fastighetsägare underhåll. Mellan underhållsintervallen finns det ett antal åtgärder som Ni som hyresgäster är ansvariga för. Vi har tagit fram en enklare skötselinstruktion för att underlätta för er att veta hur ni ska... Läs mer →
by :
comment : Off